• slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
Gelir Tablosu


GELİR TABLOSU

 

  2020 2021
     
   A-BRÜT SATIŞLAR 0,00 0,00
        1-Yurt İçi Satışlar    
        2-Yurt Dışı Satışlar    

        3-Diğer Gelirler

 

   
   B-SATIŞ İNDİRİMLERİ  ( - ) 0,00 0,00
        1-Satıştan İadeler  ( - )    
        2-Satıştan İskontalar  ( - )    

        3-Diğer İndirimler  ( - )

 

   

   C-NET SATIŞLAR

 

0,00 0,00

  

   D-SATIŞLARIN MALİYETİ  ( - )

0,00

0,00

        1-Satılan Mamüller Maliyeti  ( - )    
        2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti  ( - )    
        3-Satılan Hizmet Maliyeti  ( - )    
        4-Diğer Satışların Maliyeti  ( - )    
      BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI    

  

   E-FAALİYET GİDERLERİ

0,00 0,00
         1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri  ( - )    
         2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)    
         3-Genel Yönetim Giderleri  ( - )    
       FAALİYET KARI VEYA ZARARI    

  

   F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

0,00 0,00
          1-İştiraklerden Temettü Gelirleri    
          2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri    
          3-Faiz Gelirleri    
          4-Komisyon Gelirleri    
          5-Konusu Kalmayan Karşılıklar    
          6-Menkul Kıymet Satış Karları    
          7-Kambiyo Karları    
          8-Reeskont Faiz Gelirleri    
          9-Enflasyon Düzeltmesi Karları    
        10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar    

  

   G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)

0,00 0,00
           1-Komisyon Giderleri  ( - )    
           2-Karşılık Giderleri  ( - )    
           3-Menkul Kıymet Satış Zararları  ( - )    
           4-Kambiyo Zararları  ( - )    
           5-Reeskont Faiz Giderleri  ( - )    
           6-Diğer olağan Gider ve Zararlar  ( - )    

 

   H-FİNANSMAN GİDERLERİ  ( - )

0,00 0,00
           1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri  ( - )    
           2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri  ( - )    
        OLAĞAN KAR VEYA ZARAR    

 

   I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR

0,00 0,00
           1-Önceki Dönem Gelir ve Karları     
           2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar    

 

   J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR  ( - )

0,00 0,00
           1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları  ( - )    
           2-Önceki Dönem Gider ve Zararları  ( - )    
           3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar  ( - )    
         DÖNEM KARI VEYA ZARARI 0,00 0,00

 

   K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)

0,00 0,00
         DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 0,00 0,00
Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
Mustafa Taşçı
Başakşehir’e hayırlı olsun

Emin Taşçı
Hayırlı olsun emeği geçenlere teşekkür ederim.

Erdinç Güngör
Hayırlı olsun başarılar diliyorum muhakkak ziyaret edeceğim şahsım olarak


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız

 

© Copyright 2021  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top